PRISER

Vi är en privat klinik som inte är subventionerad av staten. Det innebär att dina besök och eventuell provtagning inte bekostas av skattemedel. 

Vår behandlingsmodell skiljer sig från den konventionella vården på så sätt att vi utför en omfattande kartläggning och ett gediget analysarbete som ligger till grund för individanpassade handlingsplaner. Detta är ett tidskrävande arbete där vi lägger mycket tid på att läsa in information om dig innan ett besök samt mellan besöken och innebär längre konsultationer för att kunna leverera en noga genomtänkt individuell handlingsplan.

För frågor om betalning, se mer information längst ner på denna sidan.

Är vi en match?

Innan du kommer fram till ifall vi är rätt match för dig och motsvarar dina förväntningar: 
läs gärna mer om oss på hemsidan, hur vi arbetar och om vad ett funktionsmedicinskt samt precisionsmedicinskt arbetssätt innebär.
Vi önskar att du har en aktiv roll i ditt tillfrisknande.
Vi önskar också att du har förståelse för arbetssättet innan du bestämmer dig för att bli patient hos oss.
Forskning visar att förväntningar, respekt, kommunikation och att känna trygghet viktigare
eller minst lika viktiga faktorer som behandlingsmetoderna för att kunna tillfriskna.

Inledande samtal ca 30 min

Detta inledande ca 30 minuters telefonsamtal med ger dig möjlighet att ytterligare upptäcka vad vi gör och diskutera de områden i ditt liv där du kan behöva hjälp och är alltid kostnadsfritt. Boka ett telefonsamtal och ta reda på om vi passar för dig och din hälsa.

Vi anpassar besökslängden efter din energinivå och och
kan dela upp besöket på flera tillfällen vid behov.

Teamarbete

Som patient hos oss kan du välja att träffa oss enskilt men vi föredrar att träffa patienten tillsammans om det finns möjlighet.
Det går också bra att träffa oss enskilt, se nedan, men även när vi träffar patienten enskilt så arbetar vi i team med patientärenden för att ta del av varandras kompetenser och anser att teamarbete höjer kvaliteten på vården. Det innebär att du som patient kan känna dig trygg med att ta del av all vår kunskap oavsett vem av oss du träffar.

Teambesök

Timtaxa 5520 SEK.

ANNA & LINDA
NÄRINGSFYSIOLOG & MEDICINSKT ANSVARIG LÄKARE

Nybesök 
120-150 min
11040-13800 SEK

Nybesök video
90-120 min
8280-11040 SEK
(Innefattar ingen kroppslig undersökning.)

Återbesök
60-90-120 min
5520-8280-11040 SEK

Återbesök video
30-45-60-90 min
2760-4140-5520-8280
(Innefattar ingen kroppslig undersökning.)

För besökstid utöver överenskommelse debiteras besökstimtaxa 5520 SEK.

Uppföljning via chatten

Du har möjlighet att stämma av 15 minuter med oss via chatten på den digitala plattformen per månad om du har frågor gällande din behandlingsplan eller ditt besök. Har du tagit nya prover eller har andra anledningar att komma i kontakt med oss, boka ett återbesök. Om du gärna tar det via chatten kan vi ta det där men behöver ta betalt för arbetet enligt timtaxa 2600 SEK.

Vi svarar när vi har möjlighet, vi har som målsättning att svara dig inom 5 arbetsdagar om vi inte är lediga/frånvarande.

Enskilda besök

Timtaxa Ny-/Återbesök Läkare 3440 SEK. Timtaxa Näringsfysiolog Nybesök 2800 SEK. Timtaxa Näringsfysiolog Återbesök 2600 SEK.

Teamarbete även vid enskilda besök

Även när vi träffar patienten enskilt så arbetar vi i team med patientärenden för att ta del av varandras kompetenser och anser att teamarbete höjer kvaliteten på vården. Det innebär att du som patient kan känna dig trygg med att ta del av all vår kunskap oavsett vem av oss du träffar.
 
Linda

LÄKARE, MEDICINSKT ANSVARIG

Nybesök
120-150 min
6880-8600 SEK

Nybesök video
90-120 min
5160-6880 SEK
(Innefattar ingen kroppslig undersökning.)

Återbesök
45-60-90-120 min
2580-3440-5160-6880 SEK

Återbesök video
30-45-60-90 min
1720-2580-3440-5160 SEK
(Innefattar ingen kroppslig undersökning.)

Kortare uppföljning telefon/video 15 min
860 SEK

Receptförnyelse 
120 SEK

Utfärdande av remisser, läkemedelslicensansökningar, intyg, tid för genomgång/tolkning av provsvar och i förekommande fall restid görs till timtaxa 2 600 SEK/timme. Tidsåtgång för remisser/intyg/licensansökningar uppskattas till ca 15-120 minuter, med kostnad 650-5200 SEK beroende på omfattning.

För besökstid utöver överenskommelse debiteras besökstimtaxa 3440 SEK.

Anna

NÄRINGSFYSIOLOG

Nybesök/Nybesök video 
90-120 min
4200-5600 SEK

Återbesök/Återbesök video
30-45-60-90-120 min
1300-1950-2600-3900-5200  SEK

Kortare uppföljning telefon/video
15 min
650 SEK

Tid för genomgång/tolkning av provsvar, besökstid utöver överenskommelse och i förekommande fall restid görs till ordinarie timtaxa 2 600 SEK/timme. Tidsåtgång för genomgång/tolkning av provsvar uppskattas till ca 15-120 minuter, med kostnad 650-5200 SEK. 

För besökstid utöver överenskommelse vid nybesök debiteras besökstimtaxa 2800 SEK.

I komplexa fall med lång sjukhistoria och mycket journalanteckningar kan vi behöva ta ut en extra avgift på grund av att extra tid måste läggas på att sätta sig in i fallet och våra förberedelser. Detta kommer vi i så fall överens om med dig i förväg.
Under besöket kan det framkomma information som gör att vi behöver förlänga besöket i överenskommelse med dig. Vid en sådan överenskommelse skickas faktura separat efter besöket för den extra besökstiden.

Inför nybesöket

Inför nybesöket skickas ifyllt hälsoformulär, samt eventuella andra skattningsformulär i journalsystemet Practice Better. I journalsystemet laddar du även upp inskannade kopior på tidigare provtagning och relevanta journalkopior.
Ibland behöver du även lämna ett blodprov där kostnad tillkommer för detta. Efter att vi fått in informationen bokas en besökstid. När vi läst igenom allt inskickat material tar vi ställning till hur lång tid som behövs för nybesöket och kommer överens med dig om upplägget. Vi behöver få in informationen minst en vecka innan nybesöket för att hinna gå igenom informationen inför besöket.

Vad som ingår i besöket


Inledande konsultation
90-150 min. Inför och under besöket samlas information och du får i samband med besöket en första preliminär behandlingsplan med interventionsförslag som vi tillsammans med dig utformar. Vi anpassar besökslängden efter din energinivå och och kan dela upp besöket på flera tillfällen vid behov. 
Professionell analys av nutritionist och läkare. 
Kroppslig undersökning som beräknas ta ca 30 min (ej vid digitalt besök eller enskilt besök hos näringsfysiolog). Besökstiden för nybesök blir då minst 120 min.
En förklaring av hur dina kost- och livsstilsvanor kan bidra till dina symtom.
Diagnos vid läkarbesök. Analys av grundorsaken till dina symtom.
En skriftlig rapport med individanpassade kost- och livsstilsrekommendationer.
Vid behov: blodprover/ funktionsmedicinska tester & kosttillskottsrekommendationer.
Vid behov vid läkarbesök: Läkemedelsändringar och förskrivning av läkemedel.

Uppföljande konsultation
Revidering av din individuella plan med interventioner i samråd med dig.
Genomgång av och förklaring av testresultat.
Kompletterande kost- och livsstilsrekommendationer.
Vid behov vid läkarbesök: Läkemedelsändringar och förskrivning av läkemedel.

Utredning ME/CFS


För frågor om vad som behövs och vad kostnaden är för utredning av diagnosen ME/CFS och mer detaljerad information om ME/CFS, läs mer på sidan med mer information.

För närvarande utreder vi endast de som
kommer till oss för behandling.


ME/CFS/Postcovid utredningskostnad


Här följer ett exempel:

Kostnad för genomgång av journal, tagna prover samt genomgång av ifyllda hälsoformulär och skattningsformulär inför nybesök 2 timmar x timtaxa 2600 = 5200 SEK.

150 min teamnybesök inklusive kroppslig undersökning 13800 SEK.

Om du inte har möjlighet att ta dig till vår klinik kan fysisk undersökning genomföras av din vårdcentral efter remiss till dem utfärdats. Kostnad för remiss tillkommer enligt taxa ovan.

60 min återbesök läkare (kan ske via video) 3440 SEK.

60 min teamåterbesök (kan ske via video) 5520 SEK.

Intygsskrivande med sammanfattande bedömning 2 timmar 5200 SEK.

Totalt journalgranskning, besök och intyg 5200 + 13800 + 3440 + 5520 + 5200 = 33160

Total kostnad exempel 33160 SEK

Detta är ett exempel. Är dokumentationen sen tidigare mindre omfattande och/eller det framgår av tidigare undersökningar och besök att du redan gjort en del av den bedömningen som görs hos oss, t.ex. differentialdiagnostisk bedömning kan det krävas mindre tidsåtgång för genomgång av journal/tidigare provtagning samt färre återbesök.

Om du inte kan träffas mer än kortare stunder kan besökstiden delas upp alternativt att anhörig är med och svarar på en del frågor. Vi har också möjlighet att kommunicera genom telefon eller chattfunktionen i vår app där vi kan insamla en del av informationen för att du ska ha möjlighet att genomföra hela besökstiden som behövs för insamling av informationen.

Kostnad tillkommer om kompletterande provtagning eller remisser behövs för komplettering av utredning innan bedömning kan göras. Se taxa ovan gällande pris för remiss.

Provtagning

Utöver kostnad för besök tillkommer kostnad för provtagning. För mer information, klicka på länk bredvid.

Priser

Priser som anges är inklusive eventuell moms. Läs mer under Betalningsinfo nedan.

Betalning

För att behålla din bokning måste betalning ske minst 48 timmar i förväg. Vi accepterar kortbetalning med betal- och kreditkort online via Stripe.


Labbprover/funktionsmedicinska tester och kosttillskott ingår inte i priserna.

För ytterligare information vänligen läs våra Allmänna Villkor.

 Avbokning

Avbokning via telefon eller e-post måste göras minst 48 timmar före en konsultation annars debiteras 50 % av konsultationspriset.


Delbetalning

Vid önskan om delbetalning så kan betalningsalternativ med Klarna delbetalning användas.

Läs mer under Betalningsinfo och under länk till Klarna nedan.

Hjälp att finansiera din behandling? V g se nedan gällande Liva Vitae.


 Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidraget kan användas till en del av våra tjänster som betraktas som allmän kostrådgivning men kan inte användas för vård.

Liva Vitae

Hjälp Att Finansiera Din Behandling
Behöver du hjälp med kostnaden för din behandling?

Då kan det finnas möjlighet att Liva Vitae kan hjälpa dig att:
  • söka reda på lämpliga bidragsfonder
  • upprätta ansökan med motivering
  • vara behjälplig att skaffa den information som behövs för att styrka din situation
Läs mer på Liva Vitaes hemsida om förutsättningar, kostnad och
hur det går till. Du kan också kontakta Liva Vitae genom att skicka
ett mejl eller på telefon 0708-17 27 57, för att höra om det är
möjligt att få hjälp i just din situation.

Priser uppdaterade 230606.
Sidan uppdaterad 230925.