Anna Gruvstad Melén, MSc
Näringsfysiolog & Verksamhetschef HEL

Anna fick en väldigt personlig introduktion till nutrition. Hon drabbades av ME/CFS under sin första graviditet och påbörjade sin egen resa mot läkning där nutrition och funktionsmedicin spelade en central roll.

Hon tog en naturvetenskaplig masterexamen i individanpassad nutrition och en akademisk examen i näringsterapi från CNELM/Middlesex University, ett universitet i London. Anna tilldelades en utmärkelse för sin avhandling "The impact of personalized nutrition on mitochondrial function in ME/CFS: A retrospective quantitative study" (Effekten av individanpassad nutrition på mitokondriernas funktion vid ME/CFS: En retrospektiv kvantitativ studie). Hennes resultat presenterades i en posterpresentation vid Institute of Functional Medicine (Institutet för funktionsmedicin, IFM) årliga internationella konferens år 2020. Hon arbetar för närvarande med att publicera två akademiska artiklar baserade på resultaten av hennes avhandling.

Förutom att arbeta kliniskt så är Anna forskningshandledare vid CNELM/Middlesex University. Under flera år (2016-2022) var Anna ekonomiskt ansvarig styrelseledamot i NTEC, en ideell organisation som ackrediterar utbildningar och kurser i näringsterapi.

Anna är flerspråkig och har bott i 8 länder, hon älskar att resa, kallbad, hotyoga och skidåkning och bor nu vid havet i Sverige med sin man, två barn och en hund.


Linda Lemón, Legitimerad Läkare
Specialistläkare & Medicinskt ansvarig läkare HEL

Linda är legitimerad läkare utbildad på Karolinska Institutet i Stockholm. Hon är specialist i psykiatri och har arbetat som läkare sedan 2010. 

Specialiseringen inom psykiatri är 5 år och innebar för Linda tjänstgöring inom neurologi, internmedicin, allmänmedicin, beroendemedicin, vuxenpsykiatri, äldrepsykiatri / minnessjukdomar, barn- och ungdomspsykiatri.

Linda har gått grundutbildning inom psykoterapi med inriktning kognitiv beteendeterapi, KBT, där även delar av utbildningen hade psykodynamisk inriktning, PDT. Utbildningen ger grundläggande teoretiska och praktiska färdigheter i psykoterapi och innebär att man kan arbeta med psykoterapi under handledning.

Hon är även utbildad inom sexualmedicin, har läst sexologi som fristående utbildning på Karolinska Institutet i Stockholm och har arbetat som sexualrådgivare med frågor rörande sexualitet, läkemedels påverkan på sexualitet, relationer och hbtqia+.

Hon har ett stort intresse för hjärnans belöningssystem, mekanismer för beroendeutveckling, sambandet med ätstörningar/sockerberoende/matmissbruk och även kopplingar till ADHD/ADD. Hon har publicerat en artikel inom det området: 
Lemón L., Fernández-Aranda F., Jiménez-Murcia S., Håkansson A. (2021). Eating disorder in gambling disorder: a group with increased psychopathology. J. Behav. Addict. 10, 540–545.

När hon växte upp förstod Linda tidigt det viktiga sambandet mellan livsstil och hälsa då många av hennes familjemedlemmar var intresserade och arbetade med komplementär medicin som akupunktur, naprapati och näringsterapi.

Hennes intresse för hela människan och sjukdomsmekanismerna ledde till att hon vidareutbildade sig vid Institute of Functional Medicine (Institutet för funktionsmedicin, IFM) där hon genomförde kursen Applying Functional Medicine in Clinical Practice (Tillämpa funktionsmedicin i klinisk praktik, AFMCP).

Själv har Linda egen erfarenhet av ångest och utbrändhet/utmattning. Genom att vara öppen för mer än vad hennes läkare kunde hjälpa henne med, förstod hon att bland annat hennes ohälsosamma kostvanor var en bidragande orsak till hennes hälsoproblem. Linda tycker att det är viktigt att patienterna hittar sin egen balans till en hälsosam livsstil utan pekpinnar: "Hitta din egen inre snälla röst och ge dig själv den kärlek och näring som du hade gett någon du bryr dig mycket om".

Linda bor i södra Sverige med sin familj och tre barn. Hon uppskattar löpning och att vara ute i naturen.Kristina Anderberg, Coach
Samarbetspartner HEL

Kristina stöttar HELs patienter att nå sina uppsatta mål och följa de planer som sätts upp.

Kristina upptäckte kraften i holistisk hälsa när hon själv gjorde sin resa mot läkning av bland annat eksem, IBS, trötthet, oro och ledsmärtor liksom genom sitt tillfrisknande från ätstörningar. Hon upptäckte då att hon kunde läka samtliga tillstånd med en kombination av fysiska, mentala, sociala, känslomässiga och andliga aspekter. Att upptäcka och utforska nya kunskaper och verktyg inom dessa områden blev då en passion som hon aldrig slutat utveckla.

Hennes egen väg till läkning gjorde henne motiverad att bli coach för att kunna stötta andra genom deras tillfrisknande och att hjälpa människor utveckla sitt liv över lag. Inte förvånande så har hennes intresse för helhetshälsa inspirerat henne när hon satt ihop sin verktygslåda. Kristina är bland annat Certifierad Coach (ICF), NLP Master, Hypnoterapeut (NGH) och Certifierad Recovery Coach (IRSI).

När Kristina inte coachar är hon konsult i sitt eget bolag. Hon stöttar bolag inom HR, verksamhetsutveckling och förändringsledning. Hon är utbildad inom Datavetenskap med inriktning mot arbetsvetenskap och är van att leda och stötta organisationer, chefer och individer genom olika typer av förändringar. Denna erfarenhet är något som hon även har stor nytta av i sitt arbete som coach.

Kristina bor i södra Sverige med sina två barn. Hon är en dedikerad utövare av meditation sedan flera år och hon har en passion för personlig utveckling och styrketräning.