PRISER FUNKTIONSMEDICIN

Vi är en privat klinik som inte är subventionerad av staten. Det innebär att dina besök och eventuell provtagning inte bekostas av skattemedel. 

Vår behandlingsmodell skiljer sig från den konventionella vården på så sätt att vi utför en omfattande kartläggning och ett gediget analysarbete som ligger till grund för individanpassade handlingsplaner. Detta är ett tidskrävande arbete där vi lägger mycket tid på att läsa in information om dig innan ett besök samt mellan besöken och innebär längre konsultationer för att kunna leverera en noga genomtänkt individuell handlingsplan.

För frågor om betalning, se mer information längst ner på denna sidan.

Är vi en match?

Innan du kommer fram till ifall vi är rätt match för dig och motsvarar dina förväntningar: 
läs gärna mer om oss på hemsidan, hur vi arbetar och om vad ett funktionsmedicinskt samt precisionsmedicinskt arbetssätt innebär.
Vi önskar att du har en aktiv roll i ditt tillfrisknande.
Vi önskar också att du har förståelse för arbetssättet innan du bestämmer dig för att bli patient hos oss.
Forskning visar att förväntningar, respekt, kommunikation och att känna trygghet viktigare
eller minst lika viktiga faktorer som behandlingsmetoderna för att kunna tillfriskna.

Inledande samtal ca 15 min

Detta inledande kostnadsfria ca 15 minuters telefonsamtal med ger dig möjlighet att ytterligare upptäcka vad vi gör och diskutera de områden i ditt liv där du kan behöva hjälp. Boka ett telefonsamtal och ta reda på om vi passar för dig och din hälsa.

Info om besökstid

Många av våra patienter har begränsat med energi gällande att delta hela besökstiden. Hos oss betalar du för bedömningen inklusive den tiden vi lägger före och efter ett möte med dig. Har du betalat för till exempel 60 minuters besökstid men att du inte har energi att delta hela mötestiden så kan vi ta emot skriftlig information med din berättelse och använda resten av besökstiden till att gå igenom den och/eller prata med anhöriga.

Uppföljning via chatten

Du har möjlighet att stämma av med oss via chatten på den digitala plattformen om du har frågor gällande din behandlingsplan eller ditt besök. Gäller det rådgivning så är detta kostnadsfritt 2 veckor efter ditt senaste besök. Därefter kostar det 400 SEK per rådgivning. Oftast hinner vi med mer och har lättare att hjälpa dig om du istället bokar ett kortare återbesök/telefonsamtal.

Vi svarar när vi har möjlighet, vi har som målsättning att svara dig inom 5 arbetsdagar om vi inte är lediga/frånvarande.

Besök timtaxa

Timtaxa Ny-/Återbesök Läkare 3600 SEK SEK.
Timtaxa Näringsfysiolog Nybesök 2800 SEK. Timtaxa Näringsfysiolog Återbesök 2600 SEK.
Timtaxa Teambesök Läkare & Näringsfysiolog 5680 SEK.

Teamarbete även vid enskilda besök

Även när vi träffar patienten enskilt så arbetar vi i team med patientärenden för att ta del av varandras kompetenser och anser att teamarbete höjer kvaliteten på vården. Det innebär att du som patient kan känna dig trygg med att ta del av all vår kunskap oavsett vem av oss du träffar.
 
Funktionsmedicinsk 
fördjupad bedömning och behandling
Linda

LÄKARE, MEDICINSKT ANSVARIG

Utökat rådgivande samtal, utöver kostnadsfria 15 min
15-30 min
500-1000 SEK*
*Behövs mer tid än 30 min gäller ordinarie timtaxa 2800 SEK.

Nybesök Funktionsmedicin
120-150 min
7200-9000 SEK

Nybesök video Funktionsmedicin
90-120 min
5400-7200 SEK
(Innefattar ingen kroppslig undersökning.)

Återbesök Funktionsmedicin
45-60-90-120 min
2700-3600-5400-7200 SEK

Återbesök video Funktionsmedicin
30-45-60-90 min
1800-2700-3600-5400 SEK
(Innefattar ingen kroppslig undersökning.)

Kortare uppföljning telefon/video Funktionsmedicin 15 min
900 SEK


Rådgivning via chatt
400 SEK*

*Se ovan gällande rådgivning via chatt, det är kostnadsfritt 2 veckor efter ditt senaste återbesök.


Receptförnyelse 
400 SEK

Utfärdande av remisser, läkemedelslicensansökningar, intyg, tid för genomgång/tolkning av provsvar och i förekommande fall restid görs till timtaxa 2 800 SEK/timme. Tidsåtgång för remisser/intyg/licensansökningar uppskattas till ca 15-120 minuter, med kostnad 700-5600 SEK beroende på omfattning.

För besökstid utöver överenskommelse debiteras besökstimtaxa för 3600 SEK.

Kostnad för provtagning är ej inkluderad i priserna.

Anna

NÄRINGSFYSIOLOG

Utökat rådgivande samtal, utöver kostnadsfria 15 min
15-30 min
500-1000 SEK*
*Behövs mer tid än 30 min gäller ordinarie timtaxa 2600 SEK.

Utökat rådgivande samtal
30 min
1000 SEK*
*Behövs mer tid än detta gäller ordinarie timtaxa 2600 SEK.

Nybesök/Nybesök video 
90-120 min
4200-5600 SEK

Återbesök/Återbesök video
30-45-60-90-120 min
1300-1950-2600-3900-5200  SEK

Kortare uppföljning telefon/video
15 min
650 SEK

Rådgivning via chatt
400 SEK*

*Se ovan gällande rådgivning via chatt, det är kostnadsfritt 2 veckor efter ditt senaste återbesök.

Tid för genomgång/tolkning av provsvar, besökstid utöver överenskommelse och i förekommande fall restid görs till ordinarie timtaxa 2 600 SEK/timme. Tidsåtgång för genomgång/tolkning av provsvar uppskattas till ca 15-120 minuter, med kostnad 650-5200 SEK. 

För besökstid utöver överenskommelse vid nybesök debiteras besökstimtaxa 2800 SEK.

Kostnad för provtagning är ej inkluderad i priserna.

TEAMBESÖK FUNKTIONSMEDICIN
ANNA & LINDA
NÄRINGSFYSIOLOG & LÄKARE

Som patient hos oss kan du välja att träffa oss enskilt men vi föredrar att träffa patienten tillsammans om det finns möjlighet då teamarbete är fördelaktigt på flera sätt samt att vår erfarenhet är att vi mer effektivt kan hjälpa patienten om vi kan träffa patienten samtidigt.
Det går också bra att träffa oss enskilt. Även när vi träffar patienten enskilt så arbetar vi i team med patientärenden för att ta del av varandras kompetenser och anser att teamarbete höjer kvaliteten på vården. Det innebär att du som patient kan känna dig trygg med att ta del av all vår kunskap oavsett vem av oss du träffar.

Nybesök 
120-150 min
11360-14200 SEK

Nybesök video
90-120 min
8520-11360 SEK
(Innefattar ingen kroppslig undersökning.)

Återbesök
60-90-120 min
5680-8520-11360 SEK

Återbesök video
30-45-60-90 min
2840-4260-5680-8520
(Innefattar ingen kroppslig undersökning.)

För besökstid utöver överenskommelse debiteras besökstimtaxa 5680 SEK.

Kostnad för provtagning är ej inkluderad i priserna.

I komplexa fall med lång sjukhistoria och mycket journalanteckningar kan vi behöva ta ut en extra avgift på grund av att extra tid måste läggas på att sätta sig in i fallet och våra förberedelser. Detta kommer vi i så fall överens om med dig i förväg.
Under besöket kan det framkomma information som gör att vi behöver förlänga besöket i överenskommelse med dig. Vid en sådan överenskommelse skickas faktura separat efter besöket för den extra besökstiden.

Inför nybesöket

Inför nybesöket skickas ifyllt hälsoformulär, samt eventuella andra skattningsformulär i journalsystemet Practice Better. I journalsystemet laddar du även upp inskannade kopior på tidigare provtagning och relevanta journalkopior.
Ibland behöver du även lämna ett blodprov där kostnad tillkommer för detta. Efter att vi fått in informationen bokas en besökstid. När vi läst igenom allt inskickat material tar vi ställning till hur lång tid som behövs för nybesöket och kommer överens med dig om upplägget. Vi behöver få in informationen minst en vecka innan nybesöket för att hinna gå igenom informationen inför besöket.

Vad som ingår i besöket


FUNKTIONSMEDICINSK FÖRDJUPAD BEDÖMNING OCH BEHANDLING

Inledande konsultation

90-150 min. Inför och under besöket samlas information och du får i samband med besöket en första preliminär behandlingsplan med interventionsförslag som vi tillsammans med dig utformar. Vi anpassar besökslängden efter din energinivå och och kan dela upp besöket på flera tillfällen vid behov. 
Professionell analys av nutritionist och läkare. 
Kroppslig undersökning som beräknas ta ca 30 min (ej vid digitalt besök eller enskilt besök hos näringsfysiolog). Besökstiden för nybesök blir då minst 120 min.
En förklaring av hur dina kost- och livsstilsvanor kan bidra till dina symtom.
Diagnos vid läkarbesök. Analys av grundorsaken till dina symtom.
En skriftlig rapport med individanpassade kost- och livsstilsrekommendationer.
Vid behov: blodprover/ funktionsmedicinska tester & kosttillskottsrekommendationer.
Vid behov vid läkarbesök: Läkemedelsändringar och förskrivning av läkemedel.

Uppföljande konsultation
Revidering av din individuella plan med interventioner i samråd med dig.
Genomgång av och förklaring av testresultat.
Kompletterande kost- och livsstilsrekommendationer.
Vid behov vid läkarbesök: Läkemedelsändringar och förskrivning av läkemedel.

Samarbetspartners HEL

Läs mer om HELs samarbetspartners och vad de kan hjälpa dig mer här.


Hanna Wiking

NÄRINGSTERAPEUT

Kortare uppföljning telefon/video
15 min
350 SEK

Uppföljning telefon/video
30 min
750 SEK

För mer information, hänvisar vi till Hannas hemsida.

Kristina Anderberg

COACH

Telefon/video
60 min
1500 SEK

 
Raluca Pascanu

PSYKOTERAPEUT

Första session– 50% rabatt

45 min, via video.

Terapi och stöd session (video eller fysisk session Sthlm)

45 min – 1500 SEK

90 min – 2500 SEK

Week-end session video

45 min – 1700 SEK

Breathwork session individuellt, video eller in-person Sthlm

450 SEK

För mer information hänvisar vi till Ralucas hemsida.

Provtagning

Utöver kostnad för besök tillkommer kostnad för provtagning. För mer information, klicka på länk bredvid.

Funktionsmedicin prisexempel

Prisexempel grundpaket Funktionsmedicin

Här har vi tagit fram ett prisexempel på vad det kan kosta att komma till oss för en funktionsmedicinsk bedömning och behandling:

Teamnybesök 90 min & teamåterbesök 60 min: 8520 + 5680 SEK.

3 stycken 15 min uppföljningar av vår behandlingsplan med Hanna 3 x 350 SEK.

Blodprover grundpaket:  2372 SEK i Skåne / 4016 SEK i Stockholm.

Funktionsmedicinska tester SIBO & GI effects 8880 SEK med dagens valuta inklusive frakt.

Analys/tolkning av provsvar funktionsmedicinska tester SIBO & GI effects 2600 SEK.

Total kostnad exempel
27022 SEK med provtagning i Skåne 
28666 SEK  med provtagning i Stockholm


Med reservation för ändringar i provtagningsleverantörers priser och för valutaförändring.

Priser

Priser som anges är inklusive eventuell moms. Läs mer under Betalningsinfo nedan.

Betalning

För att behålla din bokning måste betalning ske minst 48 timmar i förväg. Vi accepterar kortbetalning med betal- och kreditkort online via Stripe.


Labbprover/funktionsmedicinska tester och kosttillskott ingår inte i priserna för besök.

För ytterligare information vänligen läs våra Allmänna Villkor.

 Avbokning

Avbokning via telefon eller e-post måste göras minst 48 timmar före en konsultation annars debiteras 50 % av konsultationspriset.


Hjälp med finansiering

Hjälp att finansiera din behandling? V g se nedan gällande Liva Vitae.


 Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidraget kan användas till en del av våra tjänster som betraktas som allmän kostrådgivning men kan inte användas för vård.

Liva Vitae

Hjälp Att Finansiera Din Behandling
Behöver du hjälp med kostnaden för din behandling?

Då kan det finnas möjlighet att Liva Vitae kan hjälpa dig att:
  • söka reda på lämpliga bidragsfonder
  • upprätta ansökan med motivering
  • vara behjälplig att skaffa den information som behövs för att styrka din situation
Läs mer på Liva Vitaes hemsida om förutsättningar, kostnad och
hur det går till. Du kan också kontakta Liva Vitae genom att skicka
ett mejl eller på telefon 0708-17 27 57, för att höra om det är
möjligt att få hjälp i just din situation.

Priser uppdaterade 240115.
Sidan uppdaterad 240119.