PRISER ME/CFS UTREDD

Vi är en privat klinik som inte är subventionerad av staten. Det innebär att dina besök och eventuell provtagning inte bekostas av skattemedel. 

För frågor om betalning, se mer information längst ner på denna sidan.

Är vi en match?

Innan du kommer fram till ifall vi är rätt match för dig och motsvarar dina förväntningar.
Vi önskar att du har en aktiv roll i ditt tillfrisknande.
Forskning visar att förväntningar, respekt, kommunikation och att känna trygghet viktigare
eller minst lika viktiga faktorer som behandlingsmetoderna för att kunna tillfriskna.

Inledande samtal ca 15 min

Detta inledande kostnadsfria ca 15 minuters telefonsamtal med ger dig möjlighet att ytterligare upptäcka vad vi gör och diskutera de områden i ditt liv där du kan behöva hjälp. Boka ett telefonsamtal och ta reda på om vi passar för dig och din hälsa.

ME/CFS utredd med behandlingsplan
Dessa besök är för dig som redan är utredd, inte önskar ytterligare utredning och har en fungerande behandlingsplan men önskar en ny läkarkontakt för fortsatta recept inklusive enklare livsstilsråd.

Uppföljning via chatten

Du har möjlighet att stämma av med oss via chatten på den digitala plattformen om du har frågor gällande din behandlingsplan eller ditt besök. Gäller det rådgivning så är detta kostnadsfritt 2 veckor efter ditt senaste besök. Därefter kostar det 400 SEK per rådgivning. Oftast hinner vi med mer och har lättare att hjälpa dig om du istället bokar ett kortare återbesök/telefonsamtal.

Vi svarar när vi har möjlighet, vi har som målsättning att svara dig inom 5 arbetsdagar om vi inte är lediga/frånvarande.

Besök timtaxa

Timtaxa Ny-/Återbesök Läkare 2800 SEK.

Teamarbete även vid enskilda besök

Även när vi träffar patienten enskilt så arbetar vi i team med patientärenden för att ta del av varandras kompetenser och anser att teamarbete höjer kvaliteten på vården. Det innebär att du som patient kan känna dig trygg med att ta del av all vår kunskap oavsett vem av oss du träffar.
 
ME/CFS UTREDD MED BEHANDLINGSPLAN
Linda

LÄKARE, MEDICINSKT ANSVARIG

Utökat rådgivande samtal, utöver kostnadsfria 15 min
15-30 min
500-1000 SEK*
*Behövs mer tid än 30 min gäller ordinarie timtaxa 2800 SEK.

Nybesök
45 min
2100 SEK

Nybesök video
45 min
2100 SEK
(Innefattar ingen kroppslig undersökning.)

Återbesök
15-30-45 min
700-1400-2100 SEK

Återbesök video
15-30-45 min
700-1400-2100 SEK
(Innefattar ingen kroppslig undersökning.)

Kortare uppföljning telefon/video 
15 min
700 SEK


Rådgivning via chatt
400 SEK**

**Se ovan gällande rådgivning via chatt, det är kostnadsfritt 2 veckor efter ditt senaste återbesök.


Receptförnyelse 
400 SEK

Utfärdande av remisser, läkemedelslicensansökningar, intyg, tid för genomgång/tolkning av provsvar och i förekommande fall restid görs till timtaxa 2 800 SEK/timme. Tidsåtgång för remisser/intyg/licensansökningar uppskattas till ca 15-120 minuter, med kostnad 700-5600 SEK beroende på omfattning.

För besökstid utöver överenskommelse debiteras besökstimtaxa 2800 SEK. 

Kostnad för provtagning är ej inkluderad i priserna.

I komplexa fall med lång sjukhistoria och mycket journalanteckningar kan vi behöva ta ut en extra avgift på grund av att extra tid måste läggas på att sätta sig in i fallet och våra förberedelser. Detta kommer vi i så fall överens om med dig i förväg.
Under besöket kan det framkomma information som gör att vi behöver förlänga besöket i överenskommelse med dig. Vid en sådan överenskommelse skickas faktura separat efter besöket för den extra besökstiden.

Inför nybesöket

Inför nybesöket skickas ifyllt hälsoformulär, samt eventuella andra skattningsformulär i journalsystemet Practice Better. I journalsystemet laddar du även upp inskannade kopior på tidigare provtagning och relevanta journalkopior.
Ibland behöver du även lämna ett blodprov där kostnad tillkommer för detta. Efter att vi fått in informationen bokas en besökstid. När vi läst igenom allt inskickat material tar vi ställning till hur lång tid som behövs för nybesöket och kommer överens med dig om upplägget. Vi behöver få in informationen minst en vecka innan nybesöket för att hinna gå igenom informationen inför besöket.

Provtagning

Utöver kostnad för besök tillkommer kostnad för provtagning. För mer information, klicka på länk bredvid.

Priser

Priser som anges är inklusive eventuell moms. Läs mer under Betalningsinfo nedan.

Betalning

För att behålla din bokning måste betalning ske minst 48 timmar i förväg. Vi accepterar kortbetalning med betal- och kreditkort online via Stripe.


Labbprover/funktionsmedicinska tester och kosttillskott ingår inte i priserna.

För ytterligare information vänligen läs våra Allmänna Villkor.

 Avbokning

Avbokning via telefon eller e-post måste göras minst 48 timmar före en konsultation annars debiteras 50 % av konsultationspriset.


Delbetalning

Vid önskan om delbetalning så kan betalningsalternativ med Klarna delbetalning användas.

Läs mer under Betalningsinfo och under länk till Klarna nedan.

Hjälp att finansiera din behandling? V g se nedan gällande Liva Vitae.


 Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidraget kan användas till en del av våra tjänster som betraktas som allmän kostrådgivning men kan inte användas för vård.

Liva Vitae

Hjälp Att Finansiera Din Behandling
Behöver du hjälp med kostnaden för din behandling?

Då kan det finnas möjlighet att Liva Vitae kan hjälpa dig att:
  • söka reda på lämpliga bidragsfonder
  • upprätta ansökan med motivering
  • vara behjälplig att skaffa den information som behövs för att styrka din situation
Läs mer på Liva Vitaes hemsida om förutsättningar, kostnad och
hur det går till. Du kan också kontakta Liva Vitae genom att skicka
ett mejl eller på telefon 0708-17 27 57, för att höra om det är
möjligt att få hjälp i just din situation.

Priser uppdaterade 240115.
Sidan uppdaterad 240119.