VÅRT ARBETSSÄTT

Funktionsmedicinsk fördjupad bedömning och behandling

Är vi en match?

Innan du kommer fram till ifall vi är rätt match för dig och motsvarar dina förväntningar:
läs gärna mer om oss på hemsidan, hur vi arbetar och om vad ett funktionsmedicinskt samt precisionsmedicinskt arbetssätt innebär.
Vi önskar att du har en aktiv roll i ditt tillfrisknande.
Vi önskar också att du har förståelse för arbetssättet innan du bestämmer dig för att bli patient hos oss.
Forskning visar att förväntningar, respekt, kommunikation och att känna trygghet viktigare
eller minst lika viktiga faktorer som behandlingsmetoderna för att kunna tillfriskna.

Inledande samtal ca 15 min

Detta 30 minuters telefonsamtal ger dig möjlighet att ytterligare få reda på vad vi gör, diskutera de områden i ditt liv där du kan behöva hjälp och är alltid kostnadsfritt. Boka ett telefonsamtal och ta reda på om vi passar för dig och din hälsa!

Boka ett första besök

Du kan välja mellan att träffas personligen på vårt kontor på Halörhuset i Höllviken, ELLER online. Du träffar oss båda alternativt näringsfysiolog eller läkare vid nybesöket.


Hälsoformulär & matdagbok

Före konsultationen kommer du att bli ombedd att fylla i ett hälsoformulär inklusive din familjehistoria, personliga hälsohistoria, läkemedel, kosttillskott, aktuella hälsoproblem etc. Du kommer också att bli ombedd att fylla i en matdagbok där du registrerar det du ätit och druckit. Du uppmanas att skicka in senaste labbprover, relevanta journalkopior från tidigare vårdkontakter eller annan relevant information så att vi kan få en fullständig bild av din hälsa.

Nybesök – 90-150 min

Under vårt första möte kommer vi att sätta upp mål tillsammans, gå igenom informationen du har skickat in och utforska ytterligare delar av ditt hälsopussel. Du får en förklaring till hur dina kost- och livsstilsvanor kan bidra till dina symtom och vi kommer tillsammans att komma överens om nya möjliga vanor.  Under nybesöket skrivs din preliminära behandlingsplan med interventionsförslag tillsammans med dig. Vi anpassar besökslängden efter din energinivå och och kan dela upp besöket på flera tillfällen vid behov.


I samband med första besöket 

En skriftlig rapport med individuell handlingsplan inklusive kost- och livsstilsrekommendationer skickas till dig. Beroende på resultatet av det första besöket kan kosttillskott och/eller labprover/funktionsmedicinska tester rekommenderas till dig.

Återbesök - 60 min

Under ett uppföljande möte kommer dina testresultat att förklaras för dig, dina hälsoresultat kommer att granskas och din personliga handlingsplan kommer att revideras i enlighet med detta.  Vi anpassar besökslängden efter din energinivå och och kan dela upp besöket på flera tillfällen vid behov.

I samband med återbesöket

Den tidigare behandlingsplanen med rekommendationer revideras vid behov i samråd med dig och skickas till dig i en skriftlig rapport.


Återbesök - 15-30 min

Efter det första återbesöket kan längre eller kortare återbesök behövas. Vi bestämmer detta tillsammans med dig. Antalet återbesök som behövs beror på din unika hälsosituation.
Du har möjlighet att stämma av 15 minuter med oss via chatten på den digitala plattformen per månad om du har frågor gällande din behandlingsplan eller ditt besök. Har du tagit nya prover eller har andra anledningar att komma i kontakt med oss, boka ett återbesök.