HÄLSOOPTIMERING & LÅNGT FRISKT LIV

Ett långt liv är inte detsamma som ett långt friskt liv. Normala tecken på åldrande är stela blodkärl och artärer, förlust av muskelmassa, försvagade ben och leder, mindre elastisk hud etc.

Hjärt- och kärlsjukdom är den vanligaste orsaken till för tidig död i världen. Enligt WHO hade 75 % av alla dödsfall till följd av hjärt- kärlsjukdom kunnat förhindrats med adekvata livsstilsförändringar. Även om åldrande är oundvikligt, finns det många åtgärder du kan vidta för att se till att du åldras så hälsosamt som möjligt. Om du vill optimera din hälsa och leva ett långt friskt liv, tveka inte att ta kontakt och se hur vi kan hjälpa!

   Symtom

 • Andningssvårigheter
 • Förlust av muskelmassa
 • Försvagade ben och leder
 • Svullna ben och fötter / Ödem
 • Artros
 • Rynkor
 • Kognitiva förändringar
 • Dålig syn
 • Dålig hörsel
 • Förstoppning
 • Trötthet & svaghet

  Utlösande faktorer

 • Sämre matvanor
 • Brist på fysisk aktivitet
 • Fetma
 • Kroniska sjukdomar
 • Rökning
 • För mycket alkohol
 • Oidentifierad födoämnesöverkänslighet
 • Exponering för giftiga ämnen
 • Sömnbrist
 • Stress

   Interventioner

 • Förbättra näringsstatus
 • Förbättra blodsockernivåer
 • Näringsrik kost
 • Förbättra tarmhälsa
 • Livsstilsförändringar
 • Förbättra dygnsrytmen
 • Förbättra mitokondriernas funktion
 • Individanpassade kosttillskott
 • Stresshantering
 • Läkemedelsbehandling