SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth)

Vad är SIBO?

SIBO står för "Small Intestinal Bacterial Overgrowth" och innebär en överväxt av bakterier i tunntarmen. Vi har ca 40 biljoner bakterier i kroppen (och på huden), varav 80% av dessa sitter i tarmen. Normalt sett innehåller tunntarmen en relativt låg mängd bakterier jämfört med tjocktarmen men vid SIBO förekommer en överdriven tillväxt av bakterier i tunntarmen. Detta kan påverka matsmältningsprocessen och absorptionen av näringsämnen i tunntarmen.

Några vanliga orsaker till SIBO kan vara:

·         Stress

·         Mycket socker i kosten

·         Reducerad tarmmotorik (vanligt vid tex. sköldkörtelsjukdom)

·         Vissa läkemedel som protonpumpshämmare som minskar produktionen av magsyra

Man kan också få ”akut” SIBO efter en virus- bakterie- eller parasitinfektion i tarmen. En fallstudie från 2022 visar även att SIBO kan utlösas efter Covid-19 och leda till Postcovid (Ashraf, et al., 2022). Efter behandling av SIBO blev patienten helt frisk.

De ökade nivåerna av bakterier i tunntarmen reagerar på fibrer från kosten och kan producera gaser och metaboliska biprodukter, vilket kan leda till obehagliga symtom. Symtomen på SIBO kan variera, vanliga symtom inkluderar (Rao and Bhagatwala., 2019):

·         Uppblåsthet och gasbildning

·         Buksmärta och kramper

·         Diarré

·         Förstoppning

·         Illamående och kräkningar

·         Näringsbrist och vitaminbrist

Många med SIBO har ballongmage som växer successivt under dagen. Symtom som inte är lika lätta att relatera till magen kan vara trötthet, ledvärk, muskelsmärta och hjärndimma. Vissa patienter har många symtom medan andra kanske bara har ett. SIBO kan också leda till mental ohälsa som ångest och depression (Kossewska, Bierlit, and Trajkovski., 2022). De som har ångest har också oftare SIBO och de som har SIBO har oftare ångest men man vet inte riktigt vad som är hönan eller ägget. En teori är att de bakterier som finns i tunntarmen producerar för mycket av vissa hormoner. En annan är att bakterierna producerar för lite av vissa neurotransmittorer som tex serotonin.

 

pexels-ivan-oboleninov-935777jpg

 

Vilka mekanismer finns mellan SIBO och ME/CFS, Utmattningssyndrom och olika tillstånd med trötthet som ett av huvudsymtomen?

Det är viktigt att förstå att SIBO kan bidra till diagnoser med kraftig trötthet som ett av huvudsymtomen, som till exempel ME/CFS, Postcovid/Postviral trötthet och Utmattningssyndrom genom flera olika mekanismer:

1) Aktivering av immunförsvaret (Lin., 2004): Kroppen kan reagera mot den höga nivån av bakterier i tunntarmen och denna immunaktivering kan leda till en generell inflammation i kroppen som i sin tur kan leda till fatigue/trötthet.

 2) Ökad tarmpermeabilitet (”läckande tarm”; Riordan, et al., 2017):  SIBO kan öka tarmpermeabiliteten så att bakterier och dess metaboliter kommer ut i blodet där de skapar en immunaktivering, en generell inflammation i kroppen samt en neuroinflammation som kan leda till fatigue/trötthet.

3) Neuroinflammation: Immunaktivering i tarmen kan skicka signaler om aktivering av microglia som är immunceller i hjärnan, vilket leder till neuroinflammation som kan leda till fatigue/trötthet.  

4) Minskat näringsupptag : SIBO kan leda till brist på B12 och järn eftersom bakterierna kan använda dessa näringsämnen som energikälla (Skrzydło-Radomańska, and Cukrowska., 2022). Både B12 och järn är viktiga för kroppens energiproduktion.

5) Ökad nivå av gifter och metaboliter från bakterierna: SIBO kan leda till en överproduktion av gifter och metaboliter som i sin tur kan komma ut i blodet och leda till en generell inflammation och fatigue/trötthet.  

6) Produktionen av galla kan påverkas negativt vilket kan leda till ett dåligt upptag av fett (Min, Rezaie, and Pimentel., 2022). Konsekvensen av detta är också att de fettlösliga vitaminerna (A, D, E & K) inte heller tas upp optimalt vilket kan ge näringsbrister och i sin tur leda till fatigue/trötthet.

7) Dysreglering av det autonoma nervsystemet: Man har sett dysreglering av det autonoma nervsystemet både hos patienter med ME/CFS och SIBO. Även om mekanismerna bakom SIBO och denna dysreglering inte är fastställd så verkar det finnas en koppling.

 

Screenshot 2024-02-15 160424png

 

Hur testar vi och diagnostiserar SIBO?

På HEL testar vi SIBO genom att man dricker en laktuloslösning och gör ett utandningstest var 20:e minut under 3 h. Laktulos kan bara brytas ner av tarmbakterier så om det finns bakterier i tunntarmen så bryter dessa ner laktulosen och producerar antingen vätgas eller metangas eller både och. Gaserna går sedan ut i blodet och kan mätas i utandningsluften. Om en ökning av dessa gaser över referensvärdena finns, så kan SIBO diagnostiseras. Testet på bilden ovan konfirmerar metangas-SIBO.

 

Hur behandlas SIBO?

Det finns många olika evidensbaserade behandlingsstrategier för SIBO. Hur vi behandlar patienter med SIBO på HEL baseras på vilken typ och grad av SIBO som patienten har, vilken preferens patienten har och på vår kliniska erfarenhet av SIBO. Ofta behövs en kombination av behandlingsstrategier.

 

Exempel på kostbehandling:

 • Carnivore diet: Endast intag av animalisk föda under ca 2-6v
 • Elemental diet: Intag av en blandning av enkla aminosyror, fetter, sockerarter och vitaminer i flytande form under ca 4v.
 • Low FODMAP (fermenterbara oligosackarider, disackarider, monosackarider och polyol): En eliminationsdiet där vissa typer av kostfibrer och sockerarter tas bort ut kosten och sedan återinförs under kontrollerade former.

 

Exempel på kosttillskott

 • Kosttillskott för att öka tarmmotiliteten
 • Kosttillskott för att bryta ner biofilm
 • Viss typ av pre- och probiotika

 

Exempel på örter med antimikrobiella egenskaper (Chedid, et al., 2014)

 • Allicin
 • Oreganoolja
 • Kaprylsyra
 • Berberin

Exempel på lokalverkande antibiotika

 • Rifaximin

 

Om du misstänker att du har SIBO, ta kontakt med oss på HEL, så kan vi hjälpa dig!

 

Referenser

·         Ashraf, B., Ansari, M., Mohamed, A. and Dankyi, B., 2022. S3484 Small Intestine Bacterial Overgrowth After COVID-19 Infection. Official journal of the American College of Gastroenterology| ACG, 117(10S), p.e2192.

·         Chedid, V., Dhalla, S., Clarke, J.O., Roland, B.C., Dunbar, K.B., Koh, J., Justino, E., Rn, E.T. and Mullin, G.E., 2014. Herbal therapy is equivalent to rifaximin for the treatment of small intestinal bacterial overgrowth. Global advances in health and medicine, 3(3), pp.16-24.

·         Khoshini, R., Dai, S.C., Lezcano, S. and Pimentel, M., 2008. A systematic review of diagnostic tests for small intestinal bacterial overgrowth. Digestive diseases and sciences, 53, pp.1443-1454.

·         Kossewska, J., Bierlit, K. and Trajkovski, V., 2022. Personality, Anxiety, and Stress in Patients with Small Intestine Bacterial Overgrowth Syndrome. The Polish Preliminary Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(1), p.93.

·         Lin, H.C., 2004. Small intestinal bacterial overgrowth: a framework for understanding irritable bowel syndrome. Jama, 292(7), pp.852-858.

·         Min, Y.W., Rezaie, A. and Pimentel, M., 2022. Bile acid and gut microbiota in irritable bowel syndrome. Journal of Neurogastroenterology and Motility, 28(4), p.549.

·         Rao, S.S. and Bhagatwala, J., 2019. Small intestinal bacterial overgrowth: clinical features and therapeutic management. Clinical and translational gastroenterology, 10(10).

·         Riordan, S.M., McIver, C.J., Thomas, D.H., Duncombe, V.M., Bolin, T.D. and Thomas, M.C., 1997. Luminal bacteria and small-intestinal permeability. Scandinavian journal of gastroenterology, 32(6), pp.556-563.

·         Skrzydło-Radomańska, B. and Cukrowska, B., 2022. How to Recognize and Treat Small Intestinal Bacterial Overgrowth?. Journal of Clinical Medicine, 11(20), p.6017.