ALLERGIER & INTOLERANSER

Födoämnesallergier orsakas av IgE-medierade immunmekanismer och kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner. De vanligaste allergenerna är: mjölk, ägg, jordnötter, trädnötter, vete, soja, fisk och skaldjur. Födoämnesöverkänslighet är mycket vanligare och är inte lika ofta immunologiskt medierade. De är vanligtvis svårare att identifiera på grund av mångfalden av symtom och eftersom de kan ge en fördröjd reaktion. Den gyllene standarden för att identifiera både allergier och intoleranser är en så kallad eliminationskost. Elimineringskost tar bort potentiella utlösande faktorer, minskar inflammation och kroppslig stress och stödjer mikrobiomet/tarmfloran så att man kan återintroducera livsmedel på ett säkert sätt. Om du lider av allergier och födoämnesintoleranser, tveka inte att höra av dig och se hur vi kan hjälpa dig.

   Symtom

 • Nysningar & rinnande näsa
 • Kliande, röd och flagnande hud
 • Gaser, uppblåsthet och magsmärtor
 • Illamående
 • Huvudvärk & migrän
 • Irritabilitet & nervositet

  Utlösande faktorer

 • Oidentifierade allergier och födoämnesintoleranser
 • Tillsatser i mat och giftiga ämnen
 • Ökad tarmgenomsläpplighet
 • Brist på matsmältningsenzymer
 • För stort intag av vissa livsmedel
 • Genetiska faktorer

   Interventioner

 • Eliminationskost
 • Näringsrik kost
 • Förbättring av tarmfunktionen
 • Minska tarmgenomsläpplighet
 • Stresshantering
 • Läkemedelsbehandling