MENTAL HÄLSA

Psykisk hälsa innebär känslomässigt, psykologiskt och socialt välbefinnande. Vår mentala hälsa påverkar hur vi tänker, känner och agerar och är mer än bara frånvaron av psykiska sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Psykiska sjukdomar kännetecknas generellt av en kombination av avvikande tankar, uppfattningar, känslor, beteenden och relationer med andra. De inkluderar depression, bipolär sjukdom, ångeststörningar, psykoser, demens, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inklusive ADHD och autism. Konventionell psykiatri klassificerar psykiatriska diagnoser baserat på kliniska symtom med hjälp av manualen som kallas DSM-5 och fokuserar främst på obalanser i signalsubstanser. Hjärnan är sammankopplad med immunsystemet, mag-tarm- och endokrina system. Psykologiska trauman och aktuella stressfaktorer påverkar också vår hälsa. Ett funktionsmedicinskt tillvägagångssätt för mental hälsa tar hänsyn till många faktorer och letar efter grundorsaken till dysfunktion. I stället för en generell behandling för diagnoser erbjuder funktionsmedicin individualiserade behandlingar baserade på kartläggning av individuella grundorsaker. Nedan listar vi några symtom på psykiska problem. På HEL har vi omfattande kunskap om mental hälsa, så tveka inte att ta kontakt och se hur vi kan hjälpa dig.

   Symptom

 • Förändrat humör
 • Trötthet
 • Hjärndimma
 • Kognitiv försämring
 • Sömnproblem
 • Irritabilitet
 • Ångest
 • Förändrad aptit

  Utlösande faktorer

 • Psykologiskt trauma
 • Fysiologiskt trauma
 • Långvarig stress
 • Hormonella obalanser
 • Näringsbrist
 • Virus- och bakterieinfektioner
 • Exponering för giftiga ämnen
 • Läkemedel
 • Genetiska faktorer

   Interventioner

 • Förbättra näringsstatus
 • Förbättra blodsockernivåer
 • Näringsrik kost
 • Förbättra dygnsrytmen
 • Förbättra tarmhälsa
 • Livsstilsförändringar
 • Stresshantering
 • Psykoterapi
 • Läkemedelsbehandling